Umělá cihla tmavá

Umělá cihla tmavá

Cihlové pásky vyrobeny s vybrovaného kvalitního betonu, s velmi unikátním povrchem připomínající starobu.

V kartonu je namícháno několik od sebe nepatrně lišících se typů jak barvou tak rozmětem.

Výsledek velmi pěkný a originální.

Lepí se na flexibilní lepidlo a nemusí se spárovat. Vhodné do interiéru i exteriéru.

pokládku zvládne i amatér.

Více detailů


490,00 kc s DPH

175


Požadavky na nosný podklad a montáž

Obklady MAGICRETE jsou vhodné pro aplikace na svislé nebo vodorovné povrchy v exterieru a interieru – např. k obložení fasády, soklu, podezdívky, zdi, plotu a dalších. Výrobky se montují na jakýkoliv nosný podklad – cihlové, betonové, kamenné zdivo atd. Při montáži na OSB desky je nutné použit speciální lepidlo.

Z nosného povrchu se odstraní špína a jiné nečistoty, poté se provede penetrace povrhu roztokem stavební akrylové disperse „Sokrat“ v poměru 1 díl disperse: 2 díly vody.

Při montáži výrobků na trvale vlhké zdivo (např. opěrné zdi) je doporučeno ošetřit montážní plochu stěrkovou izolací, například výrobkem AQUAFIN 2K.

Před lepením je též nutné očistit rubovou stranu výrobku od možných nečistot.

Obklady se lepí na předem připravený povrch lepidlem Knauf Flexkleber (nebo jiným elastickým a mrazuvzdorným lepidlem třídy C2T S1) pro exteriéry a Knauf Fliesenkleber „N“ pro interiéry. Pro dodatečné zlepšení nosných vlastností je možné přidat dispersi „Sokrat“ a to do 10% objemu lepidla.

Lepidlo se řídí do potřebné konzistence a nanáší se na nosný povrch a na rub obkladů. Obklady se poté přitlačí k montážní ploše.

Výrobky je možné řezat rozbrušovacími kotoučemi, ktere jsou určené na řezání kamene a kameniny, nebo diamantovými kotouči. V případě potřeby je možné provést dotvarování povrchu výrobků též bruskou pomocí boční stěny kotouče.

Proto, abychom zabránili předčasnému stárnutí výrobků a k předcházení riziku vzniku výkvětů na povrchu obkladu, které jsou vystavene povětrnostním vlivům je možné provést hydrofobizaci výrobků, a to prostředkem ASOLIN-WS nebo AQUAFIN IB2.

Při montáži výrobků imitujících starou cihlu nebo holandskou nepálenou cihlu (umělá cihla) doporučujeme nanášet větší množství lepidla. Díky tomuto postupu se vyhnete nutnosti provádět spárování. Nadměrné množství lepidla se vymáčkne tlakem a vytvoří nejenom samotné spáry, ale i krásnou texturu napodobující staré cihlové zdivo.

Většího dekoračního efektu dosáhnete přidáním práškových stavebních pigmentů do bílého lepidla (černého, žlutého, běž a jiných), které dodatečně dobarví spáry.

Keramické obklady

Montáž keramických obkladů v interiéru se provádí podle výše uvedených postupů.

Montáž keramických obkladů v exteriéru se provádí s použitím lepidla třídy C2S1 (rychloschnoucí a vysoce flexibilní lepidlo). Je nutné provádět montáž se spárou 5 mm mezi jednotlivými obklady. Následně spára se vyplňuje spárovací maltou třídy CG2. Doporučuje se oddělit zóny větší než 25 m2 kompenzační spárou.

U keramických obkladu hydrofobizace se neprovadi.

Pro provádění montáže nejsou nutné speciální znalosti ani speciální nářadí. Postup je natolik jednoduchý, že naprosto kdokoliv zvládne montáž sám při dodržení výše uvedených podmínek. Samozřejmě v případě zájmu můžeme Vám doporučit montážní firmu.

Odlišnosti v barevných odstínech

Možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny technologií výroby, vlastnostmi vstupních surovin, rozdíly při zrání výrobků. Odlišnostmi v odstínech nemohou být považovány jako vada výrobků.

Výkvěty

Občas může dojít k výskytu tzv. vápenných výkvětů (průnik volného vápna, které je součástí betonového zboží, příp. jenž se uvolňuje z lepidla, anebo z montážního podkladu, na povrch výrobků).

Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu.

Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

Výkvěty se odstraňují následujícím zbůsobem:

  • celá plocha na níž se objevují výkvěty se umyje vysokotlakým čističem (Karcher, WAP) s pracovním tlakem 120 - 150 Barů. Do vody doporučujeme přidat malé množství kyseliny octové nebo citrónové (maximálně 3%).
  • následně plochu je možné ošetřit hydrofobizačním prostředkem, což zabrání dalšímu možnému výskytu výkvětů. Při ošetření hydrofobizačním prostředkem je nutno pokrýt celou plochu včetně spar.

Ani při využití nejšpičkovějších a nejnovějších chemických přísad nelze technologicky zcela zabránit vzniku těchto barevných odlišností a výkvětů. Vzniklé barevné rozdíly a výkvěty mohou mít různou intenzitu. Skutečnost, že výskyt výkvětů neovlivňuje kvalitu, ani užitné vlastnosti betonových výrobků, svědčí ten fakt, že výskytem výkvětů se nezabývá žádná norma a žádný předpis pro betonové výrobky. Evropské normy pro betonové dlaždice a výrobky pouze uvádějí, že k výskytu výkvětů může dojít, avšak nemají žádný vliv na kvalitu výrobků a nejsou považovány za významné (viz ČSN EN 1338:2003, odst. 5.4. Vizuální hlediska). Z tohoto důvodu nelze uznat jejich výskyt za vadu zboží.

Údržba

Výrobky z betonu nevyžadují speciální zacházení a údržbu. V obytných místnostech stačí běžný úklid vodou s mycími prostředky, v exteriérech se doporučuje vysokotlakové mýtí (zařízení WAP nebo Karcher) jednou nebo dvakrát ročně.

 

  • Váha 20 kg
  • Tloušťka 10 až 15 mm
  • Šířka 60 až 65 mm
  • Délka 280 až 295 mm

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Košík  

(prázdný)